Kritisch denken als een 21ste-eeuwse vaardigheid: veelbelovende aanpakken voor de onderwijspraktijk

Joke Voogt*, Marieke Veltman, J. van Keulen

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2 Downloads (Pure)

Abstract

Philip Kohnstamm hechtte belang aan zelf- standig leren denken van alle leerlingen, deed daar onderzoek naar en formuleerde didac- tische aanwijzingen voor het onderwijzen van zelfstandig leren denken. Volgens Kohn- stamm is denken een dynamisch proces dat richting krijgt door een taak, die een individu zichzelf stelt. De taak betreft het zoeken naar de oplossing van een probleem. Zijn ideeën over zelfstandig leren denken en hoe dat kan worden ontwikkeld zijn interessant als het gaat over kritisch denken, als belangrijke 21ste-eeuwse vaardigheid. In deze bijdrage staat de vraag centraal wat kritisch denken is en hoe kritisch denken vorm kan krijgen in hedendaags onderwijs. Op basis van de ideeën van Kohnstamm en recente literatuur zijn kenmerken van effectieve instructie ge- identificeerd die kritisch denken bevorderen. Aan de hand van specifieke benaderingen van aspecten van kritisch denken in diverse onderwijssectoren illustreren we hoe deze instructiekenmerken vorm kunnen krijgen in de onderwijspraktijk. Tot slot gaan we na hoe deze aanpakken kunnen worden geïmplemen- teerd in het reguliere onderwijs.
Original languageDutch
Pages (from-to)329-340
JournalPedagogische Studien: tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde
Volume95
Publication statusPublished - 2019
Externally publishedYes

Keywords

  • 21ste-eeuwse vaardigheden; kritisch denken; basisonderwijs; voortgezet onderwijs; hoger beroepsonderwijs

Cite this