Landschapsarchitectuur: plek en tijd deel 2 - structuur, materiaal, context

Research output: Book/ReportBookProfessional

Abstract

Deze reader is het vervolg op Landschapsarchitectuur—plek en tijd, de reader voor Grondslagen 1, waarin de betekenis van de begrippen situatie ruimte en gebruik, gezien vanuit landschapsarchitectonisch perspectief, wordt besproken. In deze reader voor Grondslagen 2, Landschapsarchitectuur—plek en tijd 2 wordt deze set begrippen, waarmee architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten ontwerpen, denken en reflecteren op hun ontwerpen en hun ontwerpende activiteiten, uitgebreid met drie andere begrippen: structuur, materiaal en context.
De drie behandelde basisbegrippen zijn in deze reader elk op dezelfde manier uitgewerkt. Om te beginnen wordt het begrip uitgelegd in het kader van de landschapsarchitectonische ontwerpopgave. Dit gebeurt telkens aan de hand van een polariteitenpaar, waarin de twee uitersten waarbinnen je kan denken en ontwerpen met dit basisbegrip worden uitgelegd. Omdat we telkens uitgaan van een bewerking van het bestaande landschap, wordt vervolgens gekeken naar wat structuur, materialisering en context voor weerslag hebben op het bestaande landschap, op welke aspecten uit het landschap kan worden gereageerd met een ontwerp. Vervolgens komen we weer terug op de landschapsarchitectonische uitwerking hiervan, en sluiten af met een uitgewerkt voorbeeld. Een aantal theoretische achtergronden worden wat grondiger onder de loep genomen in intermezzo’s, bestaande teksten van andere auteurs, waarnaar in de reader zal worden verwezen.
Original languageDutch
PublisherDelft University of Technology
Number of pages205
ISBN (Print)978-94-6366-136-2
Publication statusPublished - 30 Jan 2019

Keywords

  • Landscape architecture
  • education

Cite this