Lasten van (samen) belasten: Een empirisch onderzoek naar de doelmatigheid van de gemeentelijke belastingheffing en de uitvoering van de Wet WOZ tussen 2005 en 2012

Thomas Niaounakis, Jos Blank

Research output: Book/ReportReportProfessional

38 Downloads (Pure)

Abstract

In 2012 is door Nederlandse gemeenten gezamenlijk 380 miljoen euro besteed aan het heffen van gemeentelijke belastingen, heffingen en het uitvoeren van de Wet Waarde-ring Onroerende Zaken (Wet WOZ). Om deze uitvoeringskosten te beheersen wordt door steeds meer gemeenten, maar ook door waterschappen, een samenwerkingsver-band aangegaan. In 2012 wordt reeds door drie op de tien Nederlandse gemeenten samengewerkt; in 2005 is dat nog maar één op de twintig. Centraal in dit rapport staat het onderzoek naar de doelmatigheid van de gemeentelijke belastingheffing. In het bijzonder wordt daarbij onderzocht of en in welke mate samenwerkingsverbanden een bijdrage hebben geleverd aan het verlagen van de uitvoeringskosten.
Original languageEnglish
PublisherIPSE/CAOP, TU Delft en EUR
Number of pages75
ISBN (Print)978-94-6186-445-1
Publication statusPublished - 2015

Publication series

NameIPSE Studies Research Reeks
PublisherIPSE

Cite this