Leidraad Circulair Ontwerpen: Werkafspraken voor een circulaire bouw

Translated title of the contribution: Guideline Circular Design

J.W.F. Wamelink, C. Heesbeen, Marc van den Berg, Thijs Huijsmans

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Deze leidraad gaat over circulair ontwerpen, hét moment waarin circulaire ambities vorm krijgen. De keuzes die dan worden gemaakt, hebben immers een grote invloed op het resultaat. Maar dan moeten we er natuurlijk wel voor zorgen, dat de juiste keuzes worden gemaakt. En ook moeten alle betrokkenen bij het ontwerpproces dezelfde doelen en dezelfde oplossingen nastreven. Het zal duidelijk zijn dat goede afspraken hierover de ruis in de communicatie aanzienlijk vermindert en er uiteindelijk een effectiever ontwerpproces ontstaat.
Met deze leidraad ‘Circulair ontwerpen’ leggen we die afspraken vast. Het gaat daarbij om afspraken die geschikt zijn voor de bouwsector in de breedte (woning- en utiliteitsbouw en GWW/infra), met, waar relevant, specificering naar de deelsectoren. En ook om afspraken die zich niet alleen richten op ontwerpers maar ook op alle andere rollen die een bijdrage kunnen of moeten leveren aan een circulair ontwerp en de realisatie daarvan. De afspraken aan ontwerpers moeten uiteraard voldoende vrijheid geven en geen belemmering vormen voor innovatie.
Translated title of the contributionGuideline Circular Design
Original languageDutch
PublisherPlatform CB'23
Number of pages122
Publication statusPublished - 1 Jul 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Guideline Circular Design: Werkafspraken voor een circulaire bouw'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this