Logistiek van de toekomst: duurzaam en disruptief hand in hand!

Ron van Duin, Kees Machielse

Research output: Chapter in Book/Conference proceedings/Edited volumeChapterProfessional

Abstract

Logistieke ketens vormen belangrijke ordeningsaders van onze samenleving. Het zijn de ‘lijnen en netwerken’ waarlangs productie en consumptie wordt georganiseerd. Ze zijn soms lokaal, maar steeds vaker internationaal georganiseerd met een groeiende aantal partijen die er een rol in spelen. Elke logistieke keten kenmerkt zich door waardetoevoegingen aan de maatschappij. Deze waardetoevoeging gaat ook gepaard met waarde-onttrekking zoals milieubelasting. De noodzaak om duurzaam en klimaatneutraal deze ketens in te richten neemt toe. Dit vraagt om een andere rol van de logisticus. Niet alleen optimaliserend werken maar ook regisserend. Daarnaast veranderen de logistieke ketens als gevolg van de digitalisering. Het uitwisselen van data tussen organisaties, maar ook tussen apparaten en objecten, bieden nieuwe mogelijkheden in termen van logistieke sturing. De overheid, de consument en het bedrijfsleven moeten continu kritisch adaptief zijn ten aanzien van deze nieuwe vormen van datadelen. Hierdoor kunnen we veel processen in de logistieke keten automatiseren en verschuiven ook machtsrelaties. De menselijke interactie en de dominantie van ketenpartijen zijn bepalend tot hoever de automatisering doorgevoerd zal worden, waarbij ook de opkomst van geheel nieuwe actoren in het logistieke speelveld tot disruptie zullen leiden. De toekomst in 2030 zal zich hoe dan ook kenmerken door vele geautomatiseerde en gedigitaliseerde ketens waarbij het kenmerk van deze ketens zal zijn dat gebruik zullen maken van duurzame inzet van materialen en equipment. Voor de toekomstige HBO logisticus impliceert dit dat hij/zij zich thuisvoelt in het nadenken over duurzaamheid, functionele kennis heeft van de mogelijkheden van ICT, begrip van machtsverhoudingen en deze weet aan te wenden en te gebruiken om duurzame ne slimme logistiek transacties te realiseren.
Original languageDutch
Title of host publicationHoger beroepsonderwijs in 2030: Toekomstverkenningen en scenario’s vanuit Hogeschool Rotterdam.
EditorsD.P. Gijsbertse, H.A. van Klink, J.H. Timmermans
Place of PublicationRotterdam
PublisherHogeschool Rotterdam
Chapter8
Pages1
Number of pages23
VolumeII
Publication statusPublished - 2020
Externally publishedYes

Cite this