Meer data, minder schade: Slimmer handhaven op overbelading loont

Martijn van Velzen, Bert van Wee

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

14 Downloads (Pure)

Abstract

Na jaren handhaving blijkt nog steeds meer dan 15 procent van het huidige vracht­vervoer overbeladen, met schade aan het wegdek en de verkeersveiligheid als gevolg. Nieuw onderzoek inventariseert de kosten en baten van de nieuwste handhavings­methoden, vooruitlopend op nieuwe Europese wetgeving. Een effectieve combinatie daarvan met kilometerheffing voor vrachtwagens vergt meer onderzoek.
Original languageEnglish
Number of pages2
JournalVerkeerskunde: vaktijdschrift over verkeer en vervoer
Issue number6
Publication statusPublished - 2018

Cite this