Methoden en technieken van onderzoek

Research output: Book/ReportReportProfessional

96 Downloads (Pure)

Abstract

De faculteit Bouwkunde is een instelling voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Dit houdt in dat het onderwijs zoveel mogelijk gebaseerd is c.q. zou moeten zijn op resultaten van wetenschappelijk onderzoek en de faculteit ook zelf onderzoek verricht. Van de bouwkundig ingenieur wordt verwacht dat deze zijn beslissingen in de beroepspraktijk waar mogelijk mede baseert op resultaten van wetenschappelijk onderzoek. En niet slechts steunt op eigen ervaringen, intuïtie en idealen en verder werkt ‘met vallen en opstaan’. Bovendien wordt van ingenieurs verwacht dat zij in staat zijn om een inspirerende bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun vakgebied en het wetenschappelijk onderzoek dat daarvoor nodig is (zie de Eindtermen van de opleiding). Vandaar dat in het curriculum enige ruimte is opgenomen voor kennis en vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en studenten zelf oefenen in het opzetten en uitvoeren van een (bescheiden) onderzoek. Met de onderhavige bijdrage wordt beoogd om inzicht te geven in de eisen aan (wetenschappelijk) onderzoek, de plaats van onderzoek in het bouwproces, de structuur van een onderzoeksproces en de vele keuzen die te maken zijn bij de onderzoeksopzet en het type onderzoek. De informatie is bedoeld als hulpmiddel bij de voorbereiding van eigen onderzoek, b.v. in het kader van een scriptie of tijdens het afstuderen, om bewust en weloverwogen keuzen te kunnen maken. Tevens kan de bijdrage behulpzaam zijn bij het tussentijds toetsen van eigen onderzoek op een methodologisch verantwoorde opzet. Tenslotte dient de bijdrage als referentie voor het kunnen beoordelen van de waarde van (uitkomsten uit) onderzoek van derden.
Original languageDutch
Place of PublicationDelft
PublisherPublikatiebureau Bouwkunde
Number of pages17
Publication statusPublished - 1998

Cite this