Monitor koopwoningmarkt: 1e kwartaal 2016 (samenvatting)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  15 Downloads (Pure)

  Abstract

  Overeenkomstig het normale seizoenpatroon dat de woningmarkt kenmerkt, zijn het aantal nieuwe hypotheken en het aantal transacties in het eerste kwartaal van 2016 geringer dan in het vorige kwartaal. Maar het door het Kadaster in het eerste kwartaal van 2016 geregi-streerd aantal nieuwe hypotheken (bijna 62.500) en transacties van koopwoningen (circa 42.900) betekenen een bescheiden terugval in de dynamiek op hypotheek- en koopwoning-markt. Ook de woonconsument ervaart deze ontwikkeling als positief. Het vertrouwen in de koopwoningmarkt onder de woonconsumenten heeft in het eerste kwartaal van 2016 name-lijk opnieuw een recordhoogte (116) sinds de start van de meting in 2004 bereikt. De con-statering in de vorige kwartaalrapportage dat ‘de rek er zeker nog niet uit lijkt te zijn’ wordt hiermee bevestigd.
  De verkoopprijzen liggen nog ruim onder het niveau van medio 2008, waardoor de wonin-gen, zeker bij de huidige lage hypothekrentes, ook nog goed betaalbaar zijn. Uit de gege-vens in de dertiende Monitor Koopwoningmarkt (eerste kwartaal 2016) blijkt dan ook dat de verkoopprijzen zich nu al ruim twee jaar gestaag blijven herstellen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationDelft
  PublisherOTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving
  Number of pages7
  Publication statusPublished - May 2016

  Cite this