Monitoren van werknemersproductiviteit in kantoren

Hester Thoen, Paul Roelofsen, Asit Mishra, Marcel Loomans, Pieter-Jan Hoes, Jan Hensen

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

Ongeveer 25% van alle werkenden in Nederland werkt in een kantooromgeving [1]. Het realiseren van een stimulerende werkomgeving in kantoorgebouwen is daarom essentieel. Tegenwoordig zien ook steeds meer werkgevers het belang van een goed binnenklimaat voor een succesvolle organisatie. Kleine veranderingen in productiviteit kunnen immers een significant effect hebben op de totale bedrijfskosten. Moderne technologiën bieden mogelijkheden voor het beheersen van deze productiviteit, maar ondanks alle onderzoeken die zijn gedaan op dit gebied, wordt de beschikbare kennis nog niet zondermeer ingezet
voor investeringsbeslissingen in de praktijk. In deze studie is de beschikbare kennis toegepast op in gebruik-zijnde kantoorgebouwen en is de economische haalbaarheid van investeringen in het binnenklimaat in kaart gebracht.
Original languageDutch
Pages (from-to)30-34
Number of pages5
JournalTVVL Magazine
Issue number1
Publication statusPublished - 2019
Externally publishedYes

Keywords

  • Monitoring
  • productivity
  • offices

Cite this