Monitoring en Evaluatie ten behoeve van Leren voor Adaptief Deltamanagement: Eindrapportage voor project “Ontwerp van een monitorings- en evaluatiekader voor het Deltaprogramma – deel Adaptief Deltamanagement”

Research output: Book/ReportReportProfessional

48 Downloads (Pure)

Abstract

Nu de eerste voorstellen voor deltabeslissingen en voorkeursstrategieën zijn vastgesteld, en met de ondertekening van de Bestuursovereenkomst Deltaprogramma, is een nieuwe fase in het Deltaprogramma aangebroken: van beleidsontwikkeling naar kaderstelling, uitwerking en uitvoering. De lange termijn opgaven en de daarmee gepaard gaande onzekerheden van het Deltaprogramma maken het belangrijk dat in deze nieuwe fase de voortgang goed gemonitord wordt, dat kennis verder ontwikkeld en gedeeld wordt en dat onderdelen van het programma tijdig bijgesteld kunnen worden wanneer dat nodig is. Daartoe wordt binnen het Deltaprogramma de Meten, Weten, Handelensystematiek (MWH) ontwikkeld.
Als onderdeel van dit ontwikkeltraject is aandacht nodig voor de eisen en voorwaarden waaraan deze MWH-systematiek moet voldoen om leren voor adaptief deltamanagement te ondersteunen. Dit rapport beschrijft een eerste analytisch kader voor monitoring en evaluatie gericht op adaptief deltamanagement en een verdere uitwerking en verkennende toepassing op twee cases. Het eerste deel beschrijft de wetenschappelijke literatuur en enkele recente praktijkervaringen, resulterend in een eerste set ontwerpeisen. De bruikbaarheid en verdere vertaling naar de praktijk van het Deltaprogramma wordt verkend in twee case-studies. De eerste casus beschrijft een asissystematiek voor de monitoring en evaluatie voor adaptatiepaden. De tweede casus beschrijft een uitbreiding op de basissystematiek die specifiek gericht is op meekoppelen als onderdeel van adaptief deltamanagement.
Original languageDutch
PublisherTU Delft/Faculteit TBM
Commissioning bodyPlanbureau voor de Leefomgeving
Number of pages128
Publication statusPublished - 17 Jun 2016

Cite this