Optimalisatie scheurpatroon in DGB-verhardingen door scheurinitiatie

Lambert Houben, Dongya Ren, A. Beeldens, L Rens

Research output: Chapter in Book/Conference proceedings/Edited volumeConference contributionProfessional

45 Downloads (Pure)

Abstract

Doorgaand gewapende betonverhardingen (DGB) worden met name in België frequent toegepast bij de (re)constructie van zwaarbelaste wegen zoals autosnelwegen. Bij dit type betonverhardingen worden geen dwarsvoegen toegepast om de scheurvorming te beheersen maar een krimpwapening die moet resulteren in een patroon van regelmatig verdeelde fijne scheuren. In deze bijdrage wordt de ontwikkeling van het scheurpatroon, d.w.z. scheurafstanden en scheurwijdten, op proefvakken op de E17 bij Gent (aangelegd in augustus 2011) en op de E313 bij Herentals (aangelegd in september 2012) in België vanaf het moment van aanleg beschreven. Op de E17 zijn geen bijzondere maatregelen genomen om het scheurpatroon te optimaliseren, resulterend in enerzijds nogal wat clusters van scheuren op geringe onderlinge afstand (minder dan 0,6 m) en anderzijds nogal wat scheuren op grote onderlinge afstand (meer dan 2,4 m). Geringe scheurafstanden kunnen leiden tot zgn. punchouts terwijl grote scheurafstanden resulteren in relatief wijde scheuren met het risico van indringing van water (met dooizouten) die de wapening kan aantasten. Op de E313 zijn aan de zijkant van de verharding op regelmatige afstand (1,2 m) korte zaagsneden in dwarsrichting aangebracht, die als scheurinleider moeten fungeren en aldus het scheurpatroon optimaliseren. Deze maatregel is effectief gebleken omdat het overgrote deel van de scheuren inderdaad optreedt t.p.v. deze zaagsneden, met als gevolg dat de scheurafstanden vooral liggen binnen de preferente range van 0,6 – 2,4 m en de scheuren nauw zijn. Toepassing van korte dwarse zaagsneden lijkt dan ook een eenvoudige en goedkope maatregel om duurzamere doorgaand gewapende betonverhardingen te realiseren.
Original languageDutch
Title of host publicationCROW InfraDagen 2016
Number of pages12
Publication statusPublished - Jun 2016
EventCROW InfraDagen 2016 - Papendal, Arnhen, Netherlands
Duration: 22 Jun 201623 Jun 2016
https://www.crow.nl/bijeenkomsten-en-congressen/crow-infradagen-2016#tab:tab-Terugblik

Conference

ConferenceCROW InfraDagen 2016
CountryNetherlands
CityArnhen
Period22/06/1623/06/16
Internet address

Keywords

  • doorgaand gewapende betonverhardingen
  • scheurpatroon
  • scheurinleiders

Cite this