Organisatiegericht huisvesten

DJM van der Voordt, YMD Ikiz-Koppejan, AM Hartjes-Gosselink

Research output: Chapter in Book/Conference proceedings/Edited volumeChapterScientific

711 Downloads (Pure)

Abstract

Elke organisatie komt vroeg of laat voor de vraag te staan, welke huisvesting het beste past bij de organisatie. Of dit nu is naar aanleiding van een noodzakelijke renovatie van het bestaande gebouw, verhuizing naar een ander gebouw, nieuwbouw, of als onderdeel van de normale bedrijfsvoering. Wat werkt beter: een traditioneel cellenkantoor of een kantoorconcept met gebruik van flexibele werkplekken, al dan niet in een meer open setting? Hoe stemmen we de huisvesting af op het bedrijfsbeleid, de organisatiedoelen, de werkprocessen en wensen van de medewerkers? Kortom: hoe realiseren we een op onze organisatie toegespitste huisvesting? In dit hoofdstuk geven we concreet handen en voeten aan het begrip organisatiegericht huisvesten. Er wordt eerst kort stilgestaan bij het begrip organisatiegericht huisvesten en verwante termen. Vervolgens introduceren we twee tools ter ondersteuning van de planontwikkeling en besluitvorming: een huisvestingkeuze model dat relevante componenten in de besluitvorming op overzichtelijke wijze en procesmatig in de tijd positioneert, en een keuzematrix waarin huisvestingsdoelstellingen gekoppeld worden aan conceptuele keuzes voor de plaats, de lay-out en het gebruik van werkplekken en andere voorzieningen. Deze instrumenten zijn ontwikkeld op basis van literatuurstudie, participatie in huisvestingsprocessen en evaluatieve studies naar gebruik en beleving van verschillende kantooromgevingen (Koppejan, Van der Voordt, Hartjes-Gosselink, 2008).
Original languageDutch
Title of host publicationSuccesvolle Kantoorhuisvesting
Subtitle of host publicationBouwstenen voor een optimaal eindresultaat
EditorsPAM van Scheijndel, F Horsten
Place of PublicationDen Haag
PublisherSdu uitgevers
Pages21-43
ISBN (Print)9789012580199
Publication statusPublished - 2008

Bibliographical note

Accepted Manuscript

Cite this