Philosophy and design: from engineering to architecture

PE Vermaas (Editor), PA Kroes (Editor), A Light (Editor), SA Moore (Editor)

Research output: Book/ReportBook editingScientific

39 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Place of PublicationDordrecht / New York / Berlin
PublisherSpringer
ISBN (Print)978-1-4020-6590-3
Publication statusPublished - 2008

Bibliographical note

[Research ID: M-Refl]

(1) Deze bijdrage is in 2008 al opgevoerd, maar door een communicatiestoornis rond gevraagde nadere informatie in dat jaar niet gehonoreerd. (2) Er zijn in totaal drie bijdragen van sectieleden in dit werk, plus het redacteurschap. Het gaat hier ech

Cite this