Potential of peer-to-peer bike sharing for relieving bike parking capacity problems at railway stations

Research output: Chapter in Book/Conference proceedings/Edited volumeConference contributionScientific

19 Downloads (Pure)

Abstract

In Nederland is bij veel grotere treinstations een tekort aan stallingscapaciteit voor fietsen. Dit is het gevolg van zowel een stevige groei in het treingebruik als een toename van het marktaandeel van de fiets in de voor- en natransportmiddelen. In de paper worden de mogelijkheden verkend om het capaciteitstekort te verkleinen door een vorm van fietsdelen in te voeren waarbij door treinreizigers gestalde particuliere fietsen beschikbaar gesteld worden voor andere gebruikers. Deze fietsen staan nu ongebruikt plaats in te nemen; als aankomende treinreizigers die een fiets nodig hebben deze voor beperkte tijd kunnen gebruiken zal het aantal gestalde fietsen kleiner worden en het capaciteitstekort dalen. We duiden fietseigenaren die hun fiets voor enige tijd bij een station stallen aan als ‘aanbieder’ en arriverende reizigers die voor enige tijd een fiets nodig hebben als ‘vrager’. Twee soorten vragers worden onderscheiden: reizigers die nu een fiets gebruiken voor de ‘last mile’ (actuele vragers) en reizigers die heel goed een fiets hadden kunnen gebruiken maar nu een andere modaliteit kiezen (potentiële vragers). De analyses zijn gedaan met data van de nationale verplaatsingsonderzoeken en betreffen de verkenning van een maximum potentie, namelijk de impact van fietsdelen op de benodigde capaciteit indien alle aanbieders bereid zijn hun fiets te delen en alle vragers particuliere fietsen willen gebruiken. Aannemend dat de werkelijke potentie een stuk lager ligt kan op basis van de analyse geconcludeerd worden dat deze vermoedelijk beperkt van omvang is; voor de grotere stations zou de potentie in de orde van 10% kunnen liggen. Verder onderzoek naar de bereidheid van reizigers om fietsen te delen en naar de mate waarin potentiële vragers door fietsdeelprogramma’s overgehaald kunnen worden om te gaan fietsen kan een nauwkeuriger cijfer opleveren. De analyse laat ook zien dat fietsdelen een groot effect kan hebben op de verdeling van de gestalde fietsen over de dag; dit is met name het geval als veel potentiële vragers besluiten te gaan fietsen. Nu is de fietsbezetting overdag redelijk gelijkmatig met een piek rond één uur ‘s middags. Deze kan veranderen in een verdeling met twee pieken in elk van de beide reisspitsen en een veel lagere fietsbezetting in de tussengelegen periode.
Original languageEnglish
Title of host publicationColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2017
Number of pages15
Publication statusPublished - 24 Nov 2017
EventColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2017 - Monasterium PoortAckere, Gent, Belgium
Duration: 23 Nov 201724 Nov 2017
http://www.cvs-congres.nl/

Conference

ConferenceColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2017
Abbreviated titleCVS 2017
CountryBelgium
CityGent
Period23/11/1724/11/17
Internet address

Fingerprint Dive into the research topics of 'Potential of peer-to-peer bike sharing for relieving bike parking capacity problems at railway stations'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this