Regionale samenwerking rond duurzaamheid

PM Schrijnen, P Heerema

  Research output: Chapter in Book/Conference proceedings/Edited volumeConference contributionProfessional

  Abstract

  Wanneer halen vakmensen bijzondere resultaten? Wat maakt dat professionals de kansen van een opgave echt uitnutten? Hoe kunnen vakmensen dat leren, hoe veranderen ze hun manier van werken? Dit artikel beantwoordt zulke vragen uitdaging vanuit de theorie van de lerende organisatie. Die theorie kijkt naar de patronen waarbinnen het werk zich afspeelt, naar de routines die bepalen wat mensen en hun organisaties kunnen voortbrengen. De theorie biedt ook handreikingen om mensen en hun organisaties te laten leren, om regels, cultuur, waarden en normen of rollen te vernieuwen. Zulke vragen zijn van belang wanneer je, zoals NOVEM, regionale planologen en verkeerskundigen wilt laten samenwerken ten behoeve van een meer duurzame afstemming van ruimte en verkeer. De Nota's Ruimte en Mobiliteit geven de regio's meer kansen voor gebiedsgericht werk, rond thema's als ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid. Als planologen en verkeerskundigen gescheiden optrekken glippen die kansen tussen de vingers weg. Waar ze samenwerken, en waar ze dat in intensieve samenspraak met de klanten doen, ontstaan juist nieuwe openingen, vooral rond een thema als duurzaamheid. Die samenwerking vraagt wel een cultuurslag: van een vakmatige benadering naar een klantgerichte benadering. Voor een aantal planningsorganisaties en voor een aantal planners betekent dat een forse uitdaging. Het artikel is geschreven naar aanleiding van een training, ontwikkeld voor NOVEM, rond de Vervoerprestatie Regionaal (VPR). De eerste paragraaf beschrijft het initiatief van NOVEM. De volgende paragrafen schetsen enkele concepten uit de wereld van de lerende organisatie en geven enkele voorbeelden van de voorgestelde aanpak.. Eén en ander komt bijeen in de toelichting op de opzet van de Praktijktraining VPR.
  Original languageUndefined/Unknown
  Title of host publicationOndernemend plannen
  EditorsA van Diepen
  Place of PublicationDelft
  PublisherStichting Planologische Discussiedagen
  Pages1-13
  Number of pages13
  ISBN (Print)90-808545-2-2
  Publication statusPublished - 2004
  EventPlanDag, Maastricht - Delft
  Duration: 3 Jun 20043 Jun 2004

  Publication series

  Name
  PublisherStichting Planologische Discussiedagen

  Conference

  ConferencePlanDag, Maastricht
  Period3/06/043/06/04

  Keywords

  • Vakpubl., Overig wet. > 3 pag

  Cite this