Ontwerpend onderzoek onmisbaar voor gebiedsontwikkeling?

Translated title of the contribution: Research by Design indispensable for area development?

Tom Daamen, Hedwig van der Linden

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

219 Downloads (Pure)

Abstract

Gebiedsontwikkelingsopgaven in de hedendaagse verstedelijking zijn per definitie meerduidig. Het gaat in 2019 niet meer om een eenduidig doel zoals wijkvernieuwing of de vitalisering van een bedrijventerrein. De opgaven in de grote steden gaan over verdichting, vermenging, vergrijzing én segregatie, maar ook over betaalbaarheid, gezondheid, klimaatadaptatie, energietransitie
én nieuwe vormen van mobiliteit. En ieder stedelijk gebied heeft in zekere mate met al deze vraagstukken te maken. Deze opgaven zijn niet los van elkaar op te lossen omdat ze betrekking hebben op elkaar. Dit vraagt om een hedendaagse integrale aanpak en de vraag is hoe deze eruit kan zien.
Translated title of the contributionResearch by Design indispensable for area development?
Original languageDutch
Pages (from-to)102-109
Number of pages8
JournalRooilijn: tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening
Volume52
Issue number2
Publication statusPublished - May 2019

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Research by Design indispensable for area development?'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this