Rivierverruiming en dijkversterking in de praktijk

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Het Nationaal Waterplan ambieert een krachtig samenspel tussen dijkversterking en rivierverruiming. Richard Jorissen en Matthijs Kok beschrijven de bijdrage van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hoe verhouden de kosten van rivierverruiming en dijkversterking zich tot elkaar, en hoe zijn die kosten te verdelen over de stakeholders? Voor Limburg en Brabant is onlangs een grote stap gezet. Voor de langere termijn zal een vernieuwde maatschappelijke kosten-baten benadering duidelijkheid geven.
Original languageDutch
Number of pages2
JournalTU Delft DeltaLinks
Publication statusPublished - Oct 2016

Cite this