SAFELevee: Het verbeteren van de betrouwbaarheid van waterkeringen door een beter begrip van de faalmechanismen

Research output: Book/ReportReportScientific

Abstract

Dit rapport geeft een samenvatting van de belangrijkste resultaten van het SAFElevee project. In het project is op basis van informatie over daadwerkelijk opgetreden dijkdoorbraken en grootschalige experimenten kennis ontwikkeld over de veiligheid van dijken. De rapportage is geschreven voor een technisch geïnteresseerde lezer, en kan relevant zijn voor beleidsmakers, waterkeringbeheerders, experts, aannemers en adviseurs en andere geïnteresseerden. Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het NWO TTW project SAFElevee (Project nummer 13861). Het projectteam wil graag NWO en de eindgebruikers bedanken voor hun inzet en steun bij de uitvoering van het SAFElevee project.
Original languageDutch
Number of pages23
Publication statusPublished - 10 Dec 2019

Cite this