Samen Werken Samen Leren

PM Schrijnen

Research output: Chapter in Book/Conference proceedings/Edited volumeConference contributionProfessional

Abstract

Intensieve samenwerking vraagt veel van het menselijke vermogen, aan aandacht, respect en inleving, en aan de bereidheid om te leren. Zulke competenties zijn niet vanzelfsprekend aan¬wezig, en als ze aanwezig zijn, worden ze niet vanzelf gebruikt. Ontwikkeling en gebruik van deze competenties vraagt om training, net als bij topsport. Anders dan bij topsport echter, ge-tuigt het bij samenwerking van grote kracht wanneer de ene partij de ander de gele¬genheid geeft om ook te oefenen tijdens de wedstrijd. Dit artikel beschrijft de leerprocessen die plaatsvinden in het werk van mensen en in hun sa¬menwerking. Het artikel gebruikt daarvoor bronnen uit de cognitieve psychologie, innova¬tieliteratuur en onderwijskunde. Literatuur over knowledge management en innovatie laat het verschil zien tussen vakgebon-den kennis en kennis die tot besluitvorming leidt. De cognitieve psychologie laat zien hoe las-tig het is om bestaande kennis los te laten en om fundamenteel nieuwe kennis aan te leren. De mentale modellen blijken daarbij sturend. De onderwijskundige literatuur laat zien hoe men-sen hun competenties kunnen ontwikkelen, om samen met anderen nieuwe gedeelde kennis te creëren. Dit artikel kijkt naar methodes van leren en werken die het vermogen tot samenwerken van professionals versterken.
Original languageUndefined/Unknown
Title of host publicationBundeling van bijdragen aan het CVS 2006, Samenwerken is topsport
EditorsM Schreuders, L Berghout
Place of PublicationRotterdam
PublisherCVS
Pages137-151
Number of pages15
Publication statusPublished - 2006
EventColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2006 - s.l., Amsterdam, Netherlands
Duration: 23 Nov 200624 Nov 2006

Publication series

Name
PublisherCVS
Name
Volume1

Conference

ConferenceColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2006
Country/TerritoryNetherlands
CityAmsterdam
Period23/11/0624/11/06

Keywords

  • conference contrib. non-refer.
  • Vakpubl., Overig wet. > 3 pag

Cite this