Satellietdeformatiemetingen Eemdijk: Technisch Report

Research output: Book/ReportReportProfessional

67 Downloads (Pure)

Abstract

Satellietradarinterferometrie (InSAR) maakt het mogelijk om voor bepaalde objecten op het aardoppervlak deformaties op mm niveau te meten. De techniek wordt onder andere toegepast voor het monitoren van de stabiliteit van verschillende typen infrastructuur, zoals wegen en spoorwegen. De voordelen van satellietradarinterferometrie zijn dat grote gebieden kunnen worden waargenomen, over lange tijd, met een meetfrequentie van enkele dagen tot enkele weken. Door de hoge meetprecisie kan de techniek potentieel bijdragen tot een vroege detectie van stabiliteitsproblemen in infrastructuur. Vanwege de grootte van het totale netwerk van waterkeringen in Nederland is toepassing
van de techniek op waterkeringen ook erg interessant. Momenteel wordt binnen het kader van het SAFELevee project door de Technische Universiteit Delft verder onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van de techniek. Een van de mogelijke toepassen is het gericht monitoren van speciale constructies, zoals damwanden.
Het doel van dit door de Technische Universiteit Delft uitgevoerde project is om de bruikbaarheid van InSAR voor dijken met speciale constructies te analyseren en
evalueren gebaseerd op metingen van de damwandproef bij Eemdijk. Om een aantal goede reflectiepunten van de radarsignalen te creëren, zullen hoekreflectoren op de dijk worden geplaatst. Ondanks dat de looptijd van de proef kort is in vergelijking met de meetfrequentie van de satellietdata, kunnen toch enkele metingen worden verkregen, die gebruikt kunnen worden voor het bepalen van de potentie van de techniek voor monitoring in de toekomst.
Original languageDutch
PublisherPOV Macrostabiliteit
Number of pages17
Publication statusPublished - Oct 2018

Cite this