Slimmer nieuwe treinreizigers vinden

B. de Keizer, Niels van Oort, M Peeters

Research output: Chapter in Book/Conference proceedings/Edited volumeConference contributionScientific

21 Downloads (Pure)

Abstract

Voor de middellange termijn (circa 2023) is een nieuwe landelijke dienstregeling voor Nederland ontwikkeld gericht op een rendabele reizigersgroei. Voor de ontwikkeling van deze dienstregeling is op een voor de OV-sector nieuwe wijze te werk gegaan. Gekozen is voor een vraag gedreven aanpak met een diepgaande analyse van de ontwikkelingen in de vervoersmarkt om daarna een product afgestemd op deze vervoersvraag te ontwikkelen. Dit in tegenstelling tot de gebruikelijke aanbod gedreven werkwijze waarbij de mogelijkheden van de infrastructuur en de bestaande patronen vaak leidend zijn. Voor het uit kunnen voeren van de grondige marktanalyse zijn er meerdere methoden gebruikt en ontwikkeld om naar de vervoersmarkt te kijken. Zo is voor het eerst een zogenaamde ‘revenue matrix’ ontwikkeld om inzicht te krijgen in de omzetverschillen tussen reisrelaties. Er is tevens gebruik gemaakt van een vervoersprognose om de ontwikkeling van de vervoersmarkt, nog zonder dienstregelingswijzigingen, in beeld te hebben. Zo wordt zichtbaar dat de groei over het land niet gelijk is. Derde toegepaste methode is het doen van een trendanalyse. Dit moet een beter beeld geven van maatschappelijke ontwikkelingen die de komende jaren de vervoersmarkt kunnen gaan beïnvloeden. Tot slot is er een marktpotentieanalyse uitgevoerd. Hiermee wordt in beeld gebracht waar, op basis van de kenmerken van gemiddelde treinreizigers, nog potentiele markt ligt voor nieuwe treinreizigers, maar die nog niet is aangeboord. Belangrijk voordeel van de vraag gedreven werkwijze is dat het tot een logisch en navolgbaar resultaat leidt. De gemaakte keuzes zijn achteraf goed uitlegbaar. Het toepassen van meerdere manieren om naar de markt te kijken heeft gezorgd voor een brede kijk naar mogelijkheden voor productverbetering. Het risico dat je kansen over het hoofd ziet is daardoor klein. Het toepassen van nieuwe methoden heeft tot het vaststellen van nieuwe kansen geleid. Op basis van de revenuematrix blijken sommige voorstellen eerder haalbaar dan gedacht. De marktpotentieanalyse brengt in beeld dat er in én aan de rand van de Randstad nog gebieden zijn waar met een gerichte productverbetering veel nieuwe treinreizigers kunnen worden gewonnen.
Original languageEnglish
Title of host publicationColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk
Subtitle of host publicationZwolle
Number of pages14
Publication statusPublished - 2016
EventColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2016 - Zwolle, Netherlands
Duration: 24 Nov 201625 Nov 2016
http://www.cvs-congres.nl/

Conference

ConferenceColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2016
Country/TerritoryNetherlands
CityZwolle
Period24/11/1625/11/16
Internet address

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Slimmer nieuwe treinreizigers vinden'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this