Spot On: Het landschap als vestigingsvoorwaarde

Merten Nefs (Editor), Jeroen Bootsma (Editor), Henk Baas (Editor), Ernst Bos (Editor), Paul Gerretsen (Editor), Adriaan Geuze (Editor), Steffen Nijhuis (Editor), An van Veen (Editor), Harry Boeschoten (Editor)

Research output: Book/ReportBook editingScientific

Abstract

Het landschap draagt sterk bij aan leefkwaliteit en is daarmee een absolute voorwaarde van een succesvolle kenniseconomie. Deze draait immers om menselijk kapitaal en vooral talent is erg kieskeurig over waar het zich vestigt. In kennisintensieve sectoren geldt nu al: jobs follow talent, en bovendien zijn werknemers die bewegen en groen in de nabijheid hebben productiever en minder vaak ziek. De nieuwe economie draait om ontmoetingen, nabijheid en circulariteit. Dit betekent iets voor de inrichting van onze openbare ruimte, woon- en werkmilieus en open landschappen in de invloedsfeer van de stad. Wereldwijd, ook in Nederland, is de trend dat de economische en fysieke groei zich afspeelt in metropolitane gebieden. (Historisch) landschap speelt ook een belangrijke rol in de regionale identiteit. Nederland is een koploper als het gaat om leefkwaliteit. Het is dus in ons voordeel dat we die kwaliteit als een steeds relevanter vestigingsfactor kunnen inzetten in de mondiale concurrentiestrijd. Tegelijkertijd toont het de urgentie om die kwaliteit in de aanstaande duurzaamheidstransities en verstedelijkingsopgave niet te verkwanselen, maar juist te versterken. Adriaan Geuze: ‘waarom zouden we niet de ambitie hebben om van een regio zowel een science park als een national park te maken?’ Dit magazine en de bijhorende tentoonstelling zoeken naar manieren om het Nederlandse landschap in te zetten voor het vestigingsklimaat.
Original languageDutch
PublisherVereniging Deltametropool
Number of pages115
ISBN (Print)978-90-7663020-5
Publication statusPublished - 2017

Keywords

  • pilotprojecten
  • landschap
  • vestigingsklimaat
  • Nederland

Cite this