‘Talking About My Landscape’: A Conversation with Anke Schmidt

Translated title of the contribution: ‘Spreken over mijn landschap’: een gesprek met anke schmidt

Klaske Havik, Anke Schmidt

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

  Abstract

  This interview presents narratives as a method to describe, design and convey urban landscapes on eye-level and in dialogue with different stakeholders and to support open, collaborative, and user-oriented design research processes. Anke Schmidt argues that understanding landscape as a dynamic process and lived practice asks for new approaches, tools and representations to engage local people, experts and planners; to deal with compexity, unpredictability and dynamics. How can people and their perspectives become part of a design research process? Telling stories is a basic human practice to share and organize (complex) knowledge and experience. Narratives are a basic human strategy to structure the world around us, to make sense of the world and to cope with time, process and change. Looking at the characteristics of stories and narratives opens up new vista that shifts the perspectives towards characters, plots and timelines. What are methods and frameworks for a participatory design research process using the idea of storytelling and narratives? Examples from practical and research projects show how narrative techniques can be applied to adress today‘s questions of urban landscapes.

  In dit interview wordt narrativiteit besproken als een methode om het stedelijk landschap op ooghoogte, en in dialoog met verschillende belanghebbenden, te beschrijven, te ontwerpen en te communiceren. Met als doel
  open, op samenwerking en gebruik gerichte, ontwerp- en onderzoeksprocessen te ondersteunen. Volgens Anke Schmidt vraagt de opvatting van landschap als een dynamisch proces en een geleefde praktijk om nieuwe benaderingen, instrumenten en representaties, om zodoende lokale bewoners, deskundigen en planners bij dat landschap te betrekken en om te gaan met complexiteit, onvoorspelbaarheid en dynamiek. Hoe kunnen mensen en hun particuliere vooruitzichten betrokken worden bij ontwerp en onderzoek? Het vertellen van verhalen is een primaire menselijke bezigheid, bedoeld om (complexe) kennis en ervaring te distribueren en te organiseren. Het narratief vertegenwoordigt een fundamentele menselijke strategie om de wereld te structureren en te begrijpen, en te kunnen omgaan met tijd, processen en veranderingen. Het kijken naar de kenmerken van verhalen en narratieven opent nieuwe perspectieven, waarbij de nadruk verschuift naar karakters, plots en tijdlijnen. Welke methoden en kaders zijn bruikbaar voor een participerend ontwerp- en onderzoeksproces dat gebruik maakt van noties als verhaal en narratief? Voorbeelden uit praktijk- en onderzoeksprojecten tonen aan hoe narratieve technieken kunnen worden toegepast om eigentijdse vraagstukken met betrekking tot stadslandschappen aan de orde te stellen.
  Translated title of the contribution‘Spreken over mijn landschap’: een gesprek met anke schmidt
  Original languageMultiple languages
  Pages (from-to)73-80
  Number of pages7
  JournalOase: tijdschrift voor architectuur
  Volume98
  Publication statusPublished - 2017

  Bibliographical note

  OASE #98 Narrating Urban Landscapes / Verhalend stedelijk landschap. ISBN 978-94-6208-354-7

  Keywords

  • architecture
  • landscape
  • narration
  • urban design

  Fingerprint

  Dive into the research topics of '‘Spreken over mijn landschap’: een gesprek met anke schmidt'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this