Stakeholders voor de ontwikkeling van geïntegreerde woningrenovatiediensten voor VvE’s: Verklaringen gezamenlijke ontwikkeling van bedrijfsmodellen - Nederland

Research output: Book/ReportReportProfessional

65 Downloads (Pure)

Abstract

De VvE-versnellingsagenda wil de verduurzaming van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) stimuleren door besluitvorming aan te passen, het renovatietraject te vereenvoudigen en financiële ondersteuning te bieden aan VvE’s. Het LIFE-project CondoReno omarmt deze visie en streeft bovendien naar meer renovaties en betere energieprestaties. CondoReno ondersteunt verschillende stakeholders voor de ontwikkeling van geïntegreerde woningrenovatiediensten (GWRD) voor VvE’s.

Het realiseren van een betere samenwerking tussen de publieke sector en de vraag- en aanbodzijde vormt een belangrijke sleutel voor dit project. Met het voorliggend rapport ondersteunt CondoReno alvast de identificatie en classificatie van lokale en nationale stakeholders die een belang kunnen hebben bij de ontwikkeling van GWRD voor VvE’s in Nederland. Deze stakeholders hebben ook een belang bij het gebruik van toekomstige deliverables en tools, zoals archetypes van mogelijke bedrijfsmodellen, instrumenten voor dienstverleners, beleidsaanbevelingen en eisen voor fondsen, de realisatie van demonstratieprojecten en matchmaking tussen vraag en aanbod.

De CondoReno-partners hebben het stakeholdersveld verkend d.m.v. bilaterale gesprekken en workshops. GWRD zijn momenteel vooral vertrouwd met het bedienen van individuele bewoners en kleine VvE’s. Voor de doorontwikkeling van GWRD voor VvE’s is een gevorderde samenwerking nodig tussen diverse stakeholders. Gemeenten spelen een belangrijke rol voor het faciliteren of aanbieden van aangepaste geïntegreerde diensten. Er is ook nood aan sociale deskundigen en procesbegeleiders die vertrouwd zijn met de VvE-besluitvormingsprocessen. Een woonlasten-optimale propositie vergt ook samenwerking met juridische en financiële adviseurs. Bovendien vergt het bereiken van gebouwprestatiegaranties ook de samenwerking met gespecialiseerde energiedeskundigen, master planners en kwaliteitsbewakers.

Dit rapport geeft tevens een overzicht van de stakeholders die reeds hebben verklaard te willen werken aan de ontwikkeling van GWRD voor VvE’s in Nederland. Deze stakeholders werden gevraagd om deel te nemen aan een nationale CondoReno-adviesraad die adviseert over de nodige ontwikkeling van competenties voor - en samenwerking tussen – stakeholders. Gezamenlijk streven deze stakeholders naar het creëren van interesse, middelen en ontzorging voor VvE’s zodat alle VvE’s gebruik kunnen maken van geïntegreerde woningrenovatiediensten.
Original languageDutch
Place of PublicationDelft
PublisherCondoReno
Number of pages22
Publication statusPublished - 2023

Funding

This project has received funding from the European Union’s Programme for
Environment and Climate Action (LIFE) MGA — Multi & Mono, under grant
agreement No. 101076316.

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not
necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European
Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Keywords

  • Stakeholder collaboration
  • Condominium housing
  • Energy renovation
  • Integrated home renovation services

Cite this