The Art of Bridge Design: Identifying a design approach for well-integrated, integrally-designed and socially-valued bridges

Research output: ThesisDissertation (TU Delft)

726 Downloads (Pure)

Abstract

It is hard to imagine a world without bridges. Bridges lie at the heart of our civilization bringing growth and prosperity to our society. It is by virtue of bridges that communities are able to physically connect to new people and to new places that were previously disconnected. However, bridges are more than mere functional assets. A well-designed bridge reflects mankind’s creativity and ingenuity. The way that our bridges are commissioned, designed and procured is rapidly changing. Nowadays, a large number of experts from many different disciplines work on the design during different phases of the project. The segregation of knowledge into discipline-specific fields, and the fragmented approach to bridge procurement, have resulted in a general lack of cohesion in bridge design. The objective of this research is to identify a design approach, through all scales of the design, that leads to bridges that are well-integrated, that are integrally-designed and that are valued by society.
The methodology of this research is the reviewing of numerous projects from my own bridge design practice. By identifying design considerations on four levels, namely the level of the landscape, on the level of the bridge, on the level of the detail and on the level of the material, this research demonstrates how an overall approach to well-integrated, integrally designed and valued bridges can be achieved by addressing each of these scales of the design.
If the mutations in the field of bridge design that have occurred over the past 150 years have taught us one thing, it is that the field of bridge design has become far too complex to be embodied by one person, whether it be an engineer or an architect. The role that the master builder played up until the late renaissance, bringing together aesthetic design and building craft into one person, is nowadays fulfilled by a team of specialists. You could say that the integrated design team is the contemporary version of the renaissance master builder. The basis of the ideal team naturally consists of a lead architect and a chief engineer. Within this team, the architect should be the design integrator; he or she has the task of securing the equilibrium between Beauty, Utility and Solidity throughout every phase of the design process. This balancing act takes place at all scale levels and through all phases of the design.

Een wereld zonder bruggen is moeilijk voor te stellen. Bruggen vormen het hart van onze beschaving en brengen ons groei en welvaart. Bruggen verbinden mensen en plaatsen die voorheen niet meer met elkaar verbonden waren. Echter, bruggen zijn meer dan alleen functionele assets. Een goed ontworpen brug weerspiegelt de creativiteit en vindingrijkheid van de mensheid.
De manier waarop onze bruggen worden gepland, ontworpen en aanbesteed, verandert snel. Tegenwoordig werkt een keur aan specialisten uit verschillende disciplines tijdens verschillende fasen van het project aan het ontwerp. De segregatie van kennis in discipline-specifieke vakgebieden en de gefragmenteerde aanpak van aanbestedingen hebben geleid tot een algemeen gebrek aan samenhang in het brugontwerp. De doelstelling van dit onderzoek is het identificeren van een ontwerpbenadering, door alle schaalniveaus van het ontwerp, die leidt tot bruggen die goed geïntegreerd zijn, die integraal zijn ontworpen en die gewaardeerd worden door de samenleving.
De methodologie van dit onderzoek bestaat uit een toetsing van talrijke projecten uit mijn eigen brugontwerppraktijk. Door ontwerpoverwegingen te identificeren op vier niveaus, namelijk het niveau van het landschap, op het niveau van de brug, op het niveau van het detail en op het niveau van het materiaal, laat dit onderzoek zien hoe een algemene benadering van goed geïntegreerde, integraal ontworpen en gewaardeerde bruggen kan worden bereikt door elk van deze schalen van het ontwerp aan te pakken.
Als de mutaties die zich de afgelopen 150 jaar op het gebied van brugontwerp hebben voorgedaan ons één ding hebben geleerd, dan is het wel dat het veld van brugontwerp veel te complex is geworden om door één persoon te worden belichaamd, of het nu een ingenieur of een architect is. De rol die de bouwmeester tot in de late renaissance heeft gespeeld, waarbij esthetisch ontwerp en bouwtechniek in één persoon werden samengebracht, wordt tegenwoordig vervuld door een team van specialisten. Je zou kunnen stellen dat het geïntegreerde ontwerpteam de hedendaagse versie van de bouwmeester uit de renaissance is. De basis van het ideale team bestaat logischerwijs uit een hoofdarchitect en een hoofdingenieur. In dit team moet de architect de ontwerp-integrator zijn; hij of zij heeft de taak om het evenwicht tussen Schoonheid, Nut en Robuustheid in elke fase van het ontwerpproces te borgen. Deze evenwichtsoefening vindt plaats op alle schaalniveaus en in alle fasen van het ontwerp.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Delft University of Technology
Supervisors/Advisors
  • Nijsse, R., Supervisor
  • Nijhuis, S., Supervisor
Award date7 May 2019
Publisher
Print ISBNs978-94-6366-164-5
DOIs
Publication statusPublished - 2019

Bibliographical note

A+BE | Architecture and the Built Environment No 3 (2019)

Keywords

  • Bridge design

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The Art of Bridge Design: Identifying a design approach for well-integrated, integrally-designed and socially-valued bridges'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this