Transformatie-onderzoek: Deel 1. Vraag en aanbod in de Rotterdamse kantorenmarkt

RP Geraedts, DJM van der Voordt, AJ van Doorn

Research output: Book/ReportReportProfessional

35 Downloads (Pure)

Abstract

In dit rapport over moduul 2 van het transformatie-onderzoek wordt eerst kort ingegaan op de achtergrond, het doel en de aanpak van het transformatie-onderzoek (hoofdstuk 1). Vervolgens wordt het aanbod aan leegstaande kantoren in Rotterdam in kaart gebracht, zowel de huidige leegstand als recente ontwikkelingen en verwachtingen voor de nabije toekomst (hoofdstuk 2). Tevens wordt een eerste globale inschatting gemaakt van het transformatieperspectief van leegstaande kantoorgebouwen in Rotterdam. Daarna wordt de vraag naar woningen besproken (hoofdstuk 3). De vraag is geanalyseerd in termen van woonwensen en woonvoorkeuren met betrekking tot een fors aantal woningkenmerken en kenmerken van de locatie, waar mogelijk gedifferentieerd naar doelgroepen. Na een algemene beschouwing wordt ingezoomd op de woningmarkt in Rotterdam. Er zijn vijf doelgroepprofielen opgesteld.
In hoofdstuk 4 komt de ontwikkeling aan de orde van een instrumentarium voor de match tussen aanbod en vraag. Met dit instrument kan de transformatiepotentie van leegstaande kantoorpanden worden vastgesteld, van snel en grof (quick scan) naar gedetailleerd en meer arbeidsintensief. Het instrument is ontwikkeld op basis van literatuurstudie en interviews met experts. In hoofdstuk 5 worden de financiële implicaties van transformatieprojecten besproken, i.c. de kosten (transformatiekosten, verwervingskosten, exploïtatielasten) en opbrengsten (verhuur, verkoop). Vergelijking van de kosten en opbrengsten geeft een beeld van het te behalen rendement.
Bij dit rapport horen twee andere publikaties: een afzonderlijk leesbare samenvatting en een bundeling van de belangrijkste bijlagen.
Original languageDutch
PublisherDelft University of Technology, Faculteit Bouwkunde
Number of pages100
Publication statusPublished - 1999

Bibliographical note

In opdracht van FGH Bank.

Cite this