Transformatie-onderzoek: Samenvatting

RP Geraedts, DJM van der Voordt, AJ van Doorn

Research output: Book/ReportReportProfessional

25 Downloads (Pure)

Abstract

In deze samenvatting over moduul 2 van het transformatie-onderzoek wordt eerst kort ingegaan op de achtergrond, het doel en de aanpak van het transformatie-onderzoek. Vervolgens wordt het aanbod aan leegstaande kantoren in Rotterdam in kaart gebracht, zowel de huidige leegstand als recente ontwikkelingen en verwachtingen voor de nabije toekomst. Tevens wordt een eerste globale inschatting gemaakt van het transformatie-perspectief van leegstaande kantoorgebouwen in Rotterdam.
Daarna wordt de vraag naar woningen besproken. De vraag is geanalyseerd in termen van woonwensen en woonvoorkeuren met betrekking tot een fors aantal woningkenmerken en kenmerken van de locatie, waar mogelijk gedifferentieerd naar doelgroepen. Na een algemene beschouwing wordt ingezoomd op de woningmarkt in Rotterdam. Er zijn vijf doelgroepprofielen opgesteld.
Vervolgens komt de ontwikkeling aan de orde van een instrumentarium voor de match tussen aanbod en vraag. Met dit instrument kan de transformatiepotentie van leegstaande kantoorpanden worden vastgesteld, van snel en grof (quick scan) naar gedetailleerd en meer arbeidsintensief. Het instrument is ontwikkeld op basis van literatuurstudie en interviews met experts.
Daarna worden de financiële implicaties van transformatieprojecten besproken, i.c. de kosten (transformatiekosten, verwervingskosten, exploïtatielasten) en opbrengsten (verhuur, verkoop).
Op basis van de analyses van vraag en aanbod, het instrument voor de match tussen beide, en de wijze waarop beslissingen over (de haalbaarheid van) transformatie van kantoren naar woningen in de praktijk plaatsvinden, is een stappenplan opgesteld voor het in kaart brengen van de transformatiepotentie van leegstaande kantoorgebouwen: van initiatief tot een go/no go-beslissing.
Original languageDutch
PublisherFaculteit Bouwkunde, TU Delft
Number of pages40
Publication statusPublished - 1999

Bibliographical note

In opdracht van FGH Bank.

Cite this