Transformatie van kantoorgebouwen

DJM van der Voordt, H Westra, AJ Smit, WG Keeris, FAM Hobma, K Benraad, C Oudijk, M van de Weijenberg, A van der Kolk, RP Geraedts, SW Bijleveld, H Zijlstra, JMJ Coenen, YJ Cuperus

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Abstract

In Nederland staat een record aantal kantoorgebouwen leeg. Tegelijkertijd is er een grote vraag naar woningen. Door leegstaande kantoren om te bouwen naar woningen snijdt het mes aan twee kanten. Een ander groot voordeel is dat deze transformatie nieuwe impulsen biedt voor binnenstedelijke kantoorgebieden die leegstromen door de trek van bedrijven naar zichtlocaties langs stadsranden en snelwegen.

Dankzij transformatie kan functiemenging worden gerealiseerd en een dynamisch woonmilieu ontstaan met een grote variatie aan leef- en werkstijlen. Dit boek laat experts aan het woord over de architectonische, stedenbouwkundige, functionele, emotionele, financiële, technische en juridische aspecten. Ook worden instrumenten ter ondersteuning van de besluitvorming gepresenteerd en zijn diverse succesvolle transformatieprojecten in beeld gebracht.

Dit maakt het boek bijzonder waardevol voor initiatiefnemers en andere betrokkenen bij transformatieprojecten, onder wie eigenaren, beleggers, ontwerpers, adviseurs, bouwers en (toekomstige) gebruikers.
Original languageDutch
Place of PublicationRotterdam
Publisher010
Number of pages480
ISBN (Print)978-90-6450-624-6
Publication statusPublished - 2007

Bibliographical note

Virtueel boek

Cite this