Universitair vastgoed: De leer- en werkomgeving: Verslag van twee proefprojecten kantoorinnovatie bij de TU Delft

DJM van der Voordt

Research output: Book/ReportBookScientific

Abstract

Dit rapport beschrijft twee pilotstudies naar innovatieve leer- en werkomgevingen voor de TU Delft. Doelstellingen zijn een betere afstemming van de omgeving op het toenemend gebruik van informatie- en communicatietechnologie in leer- en werkprocessen, een betere balans tussen
concentratie en communicatie, efficiënter ruimtegebruik en een hogere benuttingsgraad van de ruimten, een positieve belevingswaarde en voldoende ruimtelijke flexibiliteit om eenvoudig te kunnen inspelen op wisselingen in omvang en samenstelling van het personeel. Op basis van een analyse van huidige en toekomstige werkprocessen in enkele afdelingen van de subfaculteiten Civiele Techniek (CT) en WerktuigbouwkundelMaritieme Techniek (WbMT) zijn samen met de gebruikers nieuwe omgevingsconcepten ontwikkeld. De pilots omvatten de (her)huisvesting van ca 45 medewerkers van MateriaaJkunde en Grondslagen Constructieleer op Civiele Techniek en ca 120 medewerkers van de Algemene Dienst en Meet- en Regeltechniek op WerktuigbouwkundelMaritieme Techniek. De nieuwe inrichtingsplannen worden gekenmerkt door een grotere differentiatie in open en besloten ruimten, samenwerken en individueel werken, communicatie en concentratie. Een ander kenmerk is een verdergaande ruimtelijke integratie van vast personeel, assistenten in opleiding (AIO's) en studenten (afstudeerders, student-assistenten). Op Civiele Techniek is een nieuw micromechanisch laboratorium opgenomen in de kantooromgeving.
Original languageDutch
Place of PublicationDelft
PublisherDelft University Press
Number of pages100
ISBN (Print)9040719136
Publication statusPublished - 1999

Keywords

  • ZX Int.klas.verslagjaar < 2002

Cite this