Stedelijk verkeersmanagement: wat weten we van effecten?

Translated title of the contribution: Urban traffic management: what do we know about impacts?

Henk Taale, Job Birnie, Florence Bloemkolk

Research output: Chapter in Book/Conference proceedings/Edited volumeConference contributionScientific

71 Downloads (Pure)

Abstract

De steden in Nederland groeien, zowel qua aantallen inwoners als wat betreft economische activiteiten. Dat levert veel mobiliteit op en de daarmee gepaard gaande problemen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Om deze stedelijke problemen aan te pakken worden allerlei verkeersmanagementmaatregelen genomen. Maar wat weten we nu van de effecten van deze maatregelen? Om dat te onderzoeken is een inventarisatie over evaluatiestudies gehouden onder stedelijke wegbeheerders en is een methodisch kader opgesteld. In dat kader is gekeken naar definities van stedelijk verkeersmanagement en zijn verschillende onderverdelingen gemaakt om de effecten goed te kunnen beschrijven. Helaas bleken er niet zoveel evaluaties beschikbaar te zijn, zodat voor een andere aanpak is gekozen, namelijk een meer systematische benadering. Daarbij zijn hypotheses opgesteld over de effectiviteit van maatregelen en waar mogelijk zijn deze onderbouwd met de eerder gevonden inzichten uit de documenten. Daarbij is gebruik gemaakt van de drie indelingen ten aanzien van situatie (zware verkeersbelasting, incidenten, werkzaamheden, evenementen), maatregelcategorie (communicatie, dynamische middelen, netwerkmanagement, inrichting) en thema (doorstroming – reistijd, capaciteit – netwerk – robuustheid, ketenmobiliteit – ontbrekende schakel – verbinding, comfort – leefbaarheid – begrip – veiligheid). Per combinatie van situatie, maatregelcategorie en thema is gekeken wat er bekend is over de meerwaarde van stedelijk verkeersmanagement en hoe goed dat onderbouwd is. Deze analyse heeft geresulteerd in vier tabellen, voor elke situatie een tabel, waarin de beschikbare resultaten beschreven staan en waarin met kleur is aangegeven of het een onderbouwd resultaat betreft en een veronderstelling. Geconcludeerd kan worden dat de tabellen een goed overzicht geven van wat er bekend is en wat nog (beter) onderbouwd moet worden. Ze laten ook zien dat we nog niet zo heel veel weten van de meerwaarde van stedelijk verkeersmanagement en dat we meer zouden moeten evalueren om te leren van de effectiviteit van maatregelen en de omstandigheden waaronder ze het beste ingezet kunnen worden. Als we dat doen en er meer bekend wordt over de effecten van stedelijk verkeersmanagement, kunnen de tabellen makkelijk aangevuld worden. Ze zijn een goed startpunt om onze kennis uit te breiden.
Translated title of the contributionUrban traffic management: what do we know about impacts?
Original languageDutch
Title of host publicationColloquium vervoersplanologisch speurwerk 2018
Number of pages12
Publication statusPublished - 23 Nov 2018
EventColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2018 - Mariënhof, Amersfoort, Netherlands
Duration: 22 Nov 201823 Nov 2018

Conference

ConferenceColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2018
Abbreviated titleCVS2018
CountryNetherlands
CityAmersfoort
Period22/11/1823/11/18

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Urban traffic management: what do we know about impacts?'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this