Van verkeerskundige functies naar eisen aan C-ITS: Discussiepaper

Henk Taale, Isabel Wilmink, Aroen Soekroella

Research output: Working paper/PreprintDiscussion paper

Abstract

In een groot aantal programma’s en projecten wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling, het testen, de implementatie en acceptatie van C-ITS. Echter, het lijkt er op dat de gemiddelde wegbeheerder hier nauwelijks op is voorbereid, terwijl het voor hem zeker interessant en noodzakelijk is om te weten hoe deze ontwikkelingen zijn rol en verantwoordelijkheden gaan beïnvloeden. Om te stimuleren dat dit aspect aan de orde komt, is een lijst met verkeerskundige functies opgesteld en welke C-ITS applicaties daarbij horen. Bovendien is een overzicht gemaakt van aspecten die van belang zijn bij het stellen van eisen door wegbeheerders aan C-ITS ontwikkelingen en zijn deze eisen voor een aantal use-cases nader ingevuld. Als laatste zijn een aantal vragen geformuleerd die kunnen helpen om de discussie over de veranderende rol van wegbeheerders, en over de invloed die wegbeheerders willen houden bij verkeersmanagement en verkeersinformatie, te kunnen voeren.
Original languageDutch
Number of pages5
Publication statusPublished - 3 Nov 2016

Cite this