Verkeer en gezondheid: een conceptueel model en onderzoeksagenda

Bert van Wee, Dick Ettema

Research output: Chapter in Book/Conference proceedings/Edited volumeConference contributionScientific

33 Downloads (Pure)

Abstract

Gebaseerd op literatuur stellen we een conceptueel model voor, voor de samenhang tussen verkeer en gezondheid. Op basis daarvan concluderen we dat veel onderzoek naar die relatie tekort schiet, onder andere omdat er onvoldoende wordt gekeken naar (kenmerken van) verschillende groepen mensen, omdat zelfselectie ten aanzien van woonlocatiekeuze niet is meegenomen, omdat interacties tussen verschillende vormen van bewegen (verplaatsingsgedrag en andere vormen) niet is meegenomen, en omdat de causaliteit wel eens omgekeerd kan zijn: gezonde mensen bewegen meer omdat ze gezonder zijn. Al met al kunnen al snel kunnen de gezondheidsbaten van lopen en fietsen worden overschat. De onderzoeksagenda die we voorstellen richt zich onder andere op het onderzoeken van het gecombineerde effect op gezondheid van beweging, inname van verontreinigende stoffen, ongevallen en subjectief welbevinden. Andere onderwerp betreffen de interactie tussen verschillende vormen van beweging, het belang van attitudes en zelfselectie, en op de invloed van de hoeveelheid kilometers die mensen fietsen op ongevalsrisico’s.
Original languageDutch
Title of host publicationColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk
Subtitle of host publicationHoe slim is 'smart' nou eigenlijk?!
PublisherCVS (Colloquium Vervoersplanologie Speurwerk)
Publication statusPublished - 2016
EventColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2016 - Zwolle, Netherlands
Duration: 24 Nov 201625 Nov 2016
http://www.cvs-congres.nl/

Conference

ConferenceColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2016
Country/TerritoryNetherlands
CityZwolle
Period24/11/1625/11/16
Internet address

Cite this