Wat is de taak van gebiedsontwikkelaars voor vluchtelingen? Perspectieven op vluchtelingenintegratie in gebiedsontwikkeling

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Abstract

Drie jaar geleden, toen plotseling een groot aantal migranten, voornamelijk uit Syrië, asiel zocht in Nederland, laaide het maatschappelijk debat over de huisvesting van vluchtelingen flink op. In ruimtelijke sectoren, waaronder gebiedsontwikkeling, worstelden professionals met de vraag ‘moeten ook wij hier ook iets mee? En zo ja, wat dan?’

Op creatieve manieren experimenteerden actieve burgers, bedrijven en woningcorporaties om de integratie van vluchtelingen te stimuleren. Toen de vluchtelingenstroom in grootte afnam, nam ook de aandacht voor het onderwerp af. Toch is de opgave vandaag de dag niet minder van belang. In 2016 en 2017 werden jaarlijks ongeveer 30 duizend asielaanvragen gedaan en ook 2018 lijkt uit te gaan komen op dit getal (ter vergelijking: In 2015 bestond de ‘piek’ 58 duizend asielaanvragen. Tussen 2003 en 2013 schommelde dit aantal tussen de 10 en 16 duizend. (CBS statline, n.d.)). Uiteraard laat het toekomstige aantal mensen dat op de vlucht slaat vanwege oorlog of andere redenen zich moeilijk voorspellen, maar de cijfers laten wel zien dat de instroom van asielzoekers voortdurend is en dat we ook in de komende jaren rekening moeten houden met (onverwachte) komst van asielzoekers.

Daarom de vraag: kunnen gebiedsontwikkelaars leren van de reacties op de vluchtelingenpiek van 2015? En zijn er manieren waarop gebiedsontwikkeling een rol kan spelen voor vluchtelingenintegratie?
Original languageEnglish
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 27 Dec 2018

Keywords

  • gebiedsontwikkeling
  • vluchtelingenintegratie
  • zelforganisatie

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Wat is de taak van gebiedsontwikkelaars voor vluchtelingen? Perspectieven op vluchtelingenintegratie in gebiedsontwikkeling'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this