Werken aan maatschappelijke meerwaarde binnen de context van een open overheid: Wettelijke evaluatie Kadaster, GI50/Eindrapport

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  161 Downloads (Pure)

  Abstract

  Als basis voor dit verslag heeft Andersson Elffers Felix (AEF) in opdracht van het ministerie van IenM een evaluatie van het Kadaster uitgevoerd. Hierbij heeft AEF samengewerkt met het Kenniscentrum Open Data van de Technische Universiteit Delft. Het departement heeft AEF gevraagd om naast de beoordeling van de doeltreffendheid en de doelmatigheid ook een oordeel te geven over de governance van het Kadaster. Om deze thema’s helder inbeeld te brengen, is AEF uitgegaan van het volgende begrippenkader: - doeltreffendheid: de mate waarin inspanningen van het Kadaster daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van de beoogde (maatschappelijke) doelstellingen; - doelmatigheid: de mate waarin kosten die het Kadaster maakt in verhouding staan tot de inspanningen die gepleegd worden dan wel de resultaten die geboekt worden; - governance: de wijze waarop het besturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden van het Kadaster in brede zin is ingericht.
  Original languageEnglish
  Place of PublicationUtrecht
  PublisherAndersson Elffers Felix
  Number of pages96
  Publication statusPublished - 30 Oct 2015

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Werken aan maatschappelijke meerwaarde binnen de context van een open overheid: Wettelijke evaluatie Kadaster, GI50/Eindrapport'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this