Prijs Mari Winkler voor het beste proefschrift in de milieuwetenschappen en technologie.

  • Winkler, M.K.H. (Recipient)

Prize: Prize (including medals and awards)

Granting Organisations