Veni grant AES 2022

  • Merino Martinez, R. (Recipient)

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

Luister naar de toekomst: duurzame vliegtuigtechnologieën mogelijk maken door de geluidshinder te minimaliseren

Nieuwe technologieën die nodig zijn om tot een milieuvriendelijke luchtvaart te komen (bijvoorbeeld elektrische voortstuwing) moeten ook minimale geluidshinder veroorzaken om maatschappelijk aanvaardbaar te zijn. Ik stel een innovatieve, perceptiegestuurde ontwerpmethodiek voor die een paradigmaverschuiving vertegenwoordigt met betrekking tot state-of-the-art benaderingen, die eerst ontwerpen en daarna zoeken naar strategieën voor geluidsdemping. Ik neem voor het eerst de menselijke perceptie van geluid op in aero-akoestisch onderzoek en vliegtuigontwerpproces door nieuwe geluidskwaliteit-meetwaarden te evalueren en psycho-akoestische luisterexperimenten uit te voeren. Deze aanpak vermindert de geluidsimpact van de luchtvaart in lokale gemeenschappen en kan worden uitgebreid naar andere sectoren, zoals drones en windturbines.
Degree of recognitionInternational
Granting OrganisationsVeni committee