Bepaling van de healingscapaciteit van een asfalt mengsel

Translated title of the contribution: Determining the healing capacity of an aspalt mixture

S. Erkens, Arthur van Dommelen, Dave van Vliet, Greet Leegwater, M Jacobs

Research output: Chapter in Book/Conference proceedings/Edited volumeConference contributionScientificpeer-review

Abstract

In de shift-factor van 4 die wordt gebruikt in de Ontwerp Specificaties van
Rijkswaterstaat zit onder andere het effect van de zelf-healing capaciteit van asfalt ten gevolge van rustperioden in de belasting die in de praktijk wel en in laboratorium proeven voor vermoeiing niet aanwezig zijn. De grootte van deze factor is bepaald aan de hand van praktijkervaringen met asfalt met straight-run bitumen van een beperkte range aan penetraties, meestal 40/60 en 70/100.
Tegenwoordig wordt een grote variatie aan chemisch en polymeer gemodificeerde en harde bindmiddelen gebruikt. Dit roept vragen op met betrekking tot de voor deze mengsels te hanteren shift-factor. In de ontwerp specificaties wordt op het moment een interpolatie tabel gehanteerd, waarbij de shift-factor afhankelijk is van het bitumen percentage en de bitumenhardheid. Dit zijn de parameters die van oudsher van invloed worden geacht op de healingscapaciteit.
In dit onderzoek, dat is uitgevoerd door InfraQuest in samenwerking met BAMwegen en begeleid door VBW-asfalt, wordt gekeken of de in Nederland gebruikelijke vermoeiingsproef door het toepassen van rustperioden ook gebruikt kan worden om de healingscapaciteit van een mengsel vast te stellen. De combinatie met vermoeiing is van belang omdat zowel vermoeiingsweerstand als healing een rol spelen in het wegontwerp en beide parameters daarom bij voorkeur onder vergelijkbare omstandigheden bepaald kunnen worden. Om dit te bepalen wordt gekeken naar twee mengsels die alleen in de penetratie van hun bitumen (10/20 en 70/100) verschillen. In eerste instantie wordt gebruik gemaakt van modellen om het gedrag te beschrijven, maar dit blijkt niet goed reproduceerbaar te zijn. Een directe benadering op grond van de meetdata lijkt beter te werken, maar de verschillen tussen beide mengsels zijn veel kleiner dan verwacht. Op het moment lopen proeven om te bepalen of dit een proefeffect
of een materiaal-effect is.
Original languageDutch
Title of host publicationCROW InfraDagen
Number of pages13
Publication statusPublished - 2012
Externally publishedYes
EventCROW InfraDagen 2012 - Congrescentrum Papendal, Arnhem, Netherlands
Duration: 22 May 201223 May 2012
https://www.cob.nl/agenda/evenement.html?tx_agenda_pi1%5BagendaItemId%5D=103

Conference

ConferenceCROW InfraDagen 2012
CountryNetherlands
CityArnhem
Period22/05/1223/05/12
Internet address

Fingerprint Dive into the research topics of 'Determining the healing capacity of an aspalt mixture'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this