Gebruikers over hun kantooromgeving: Cross-case analyse van acht projecten

Translated title of the contribution: Responses of end users to their office environment: A cross-case analysis of eight projects

Theo van der Voordt, Maartje Maarleveld, Jelle Attema

Research output: Book/ReportBookScientific

159 Downloads (Pure)

Abstract

In dit rapport zijn op basis van data uit acht door het CfPB geëvalueerde projecten ondergrenzen en bovengrenzen opgespoord in percentages (on)tevreden medewerkers, per thema en per item. Ook is gekeken naar gemiddelde percentages over alle acht projecten. Tevens is gezocht naar verklaringen voor overeenkomsten en verschillen in (on)tevredenheid. Op basis van de bevindingen zijn voorstellen geformuleerd voor tevredenheidsnormen, gebaseerd op gemiddelde (on)tevredenheidspercentages en rekening houdend met verschillen in steekproefgrootte. Tenslotte is onderzocht welke variabelen in belangrijke mate bijdragen aan de overall waardering van de huisvesting. Hieruit zijn 26 items naar voren gekomen die sterk van invloed zijn op de tevredenheid over de huisvesting en andere faciliteiten. In het slothoofdstuk zijn de bevindingen samengevat in een overzicht van de belangrijkste overeenkomsten en verschillen in tevredenheid over de organisatie, het werk, de huisvesting en andere faciliteiten, lessen voor managers, methodologische lessen en aanbevelingen voor vervolgonderzoek.
Translated title of the contributionResponses of end users to their office environment: A cross-case analysis of eight projects
Original languageDutch
Place of PublicationDelft
PublisherStichting Kenniscentrum Center for People and Buildings
Commissioning bodyKenniscentrum Center for People and Buildings & Ministerie van LNV
Number of pages136
Publication statusPublished - 2006

Keywords

  • cross-case
  • medewwerkertevredenheid
  • kantoren
  • tevredenheidsindex

Fingerprint Dive into the research topics of 'Responses of end users to their office environment: A cross-case analysis of eight projects'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this