Bescherming door ontwikkeling: Internationale voorbeelden van landschapsinstrumentaria toegepast in de Metropoolregio Amsterdam

Steffen Nijhuis, Mei Liu, Frits van Loon, Merten Nefs, Arjan Smits

Research output: Chapter in Book/Conference proceedings/Edited volumeChapterScientific

Abstract

Momenteel werkt Noord-Holland aan een omgevingsvisie, die o.a. de concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam wil behouden en versterken, een doel waar het landschap een goede bijdrage aan kan leveren. Voor het bereiken van dit doel is het essentieel dat zowel bestaande kwaliteiten
van het landschap beschermd worden als nieuwe landschappelijke kwaliteiten ontwikkeld. Deze pilot genereert hiervoor inspiratie door succesvolle voorbeelden van plannings- en beleidsinstrumentaria voor de bescherming en ontwikkeling van landschappen te bekijken en testen. We geven een overzicht van ruimtelijke concepten voor regionale landschapsbescherming en –ontwikkeling, geïllustreerd aan de hand van internationale voorbeelden. Bij drie voorbeelden is onderzocht hoe ruimtelijke concepten in de praktijk werken, hoe deze gefinancierd worden en welke organisatievorm gekozen is (governance). De belangrijkste lessen zijn vervolgens schetsmatig toegepast op de landschappen van de MRA. De internationale instrumentaria blijken interessante aanknopingspunten te zijn in de ontwikkeling van een aantrekkelijk en waardevol landschap waar natuur, water, cultuurhistorie, landbouw, recreatie en wonen elkaar versterken.
Original languageDutch
Title of host publicationSpot On
Subtitle of host publicationHet landschap als vestigingsvoorwaarde
EditorsMerten Nefs
PublisherVereniging Deltametropool
Pages90-93
ISBN (Print)978-90-7663020-5
Publication statusPublished - 2017

Cite this