Capaciteit van treinstations: regelen of bouwen

JPM Tromp

Research output: Chapter in Book/Conference proceedings/Edited volumeConference contributionProfessional

Abstract

Er is een toenemende behoefte aan vergroting van capaciteit en punctualiteit bij het uit-voeren van treindiensten. Knelpunten zijn er vooral in of bij stations, terwijl juist daar de ruimte zeer beperkt is. Voor een zorgvuldige afweging van maatregelen is het nodig een goed inzicht te hebben in de afwikkeling van het treinverkeer. Bij de spoorwegen worden de treindetectiegegevens tot nu toe geaggregeerd op minutenniveau, maar daarmee zijn de werkelijke procestijden slecht te schatten. De TU-Delft, sectie Verkeerskunde en Ruim-telijke Planning heeft een methode ontwikkeld om deze treinafwikkeling op secondeniveau te bepalen. Hiermee kan inzicht worden verkregen in bijvoorbeeld vertragingen van treinen. In deze bijdrage wordt - aan de hand van voorbeelden van treinbewegingen op het station Den Haag HS - de genoemde methode beschreven. Ook wordt een scala aan mogelijke maatregelen gegeven, waarmee de capaciteit van de bestaande infrastructuur effectiever gebruikt kan worden. Ook worden maatregelen besproken waarmee de capaciteit verhoogd kan worden, zoals toepassing van regelsystemen. Voor de toekomst is het belangrijk om de effecten van capaciteitsverhogende maatregelen te bepalen. Als dan ook bekend zou zijn welke invloed deze maatregelen tegen welke kosten op de punctualiteit van een dienstregeling zouden hebben, zou een forse vooruitgang geboekt kunnen worden.
Original languageUndefined/Unknown
Title of host publicationColloquium vervoersplanologisch speurwerk 2003
Place of PublicationRotterdam
PublisherCVS (Colloquium Vervoersplanologie Speurwerk)
Pages1359-1372
Number of pages14
Publication statusPublished - 2003
EventColloquium vervoersplanologisch speurwerk 2003 - Delft, Netherlands
Duration: 20 Nov 200321 Nov 2003

Publication series

Name
PublisherCVS

Conference

ConferenceColloquium vervoersplanologisch speurwerk 2003
Country/TerritoryNetherlands
CityDelft
Period20/11/0321/11/03

Keywords

  • Vakpubl., Overig wet. > 3 pag

Cite this