De meerwaarde van stedelijke kavelruil

Research output: Chapter in Book/Conference proceedings/Edited volumeChapterProfessional

Abstract

Het instrument stedelijke kavelruil ondersteunt het tot stand komen van een privaat-private overeenkomst over het ruilen van onroerende zaken op vrijwillige basis. Kortom, het ondersteunt private initiatieven en plannen voor de herontwikkeling, herstructurering en transformatie in bestaand stedelijk gebied. Dit sluit perfect aan op de filosofie van de Omgevingswet, de trend naar faciliterend gemeentelijk grondbeleid en de wens om urgente en majeure (woningbouw- en energietransitie-)opgaven van ons land waar mogelijk binnenstedelijk op te lossen.
Original languageDutch
Title of host publicationJaarverslag stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil
Subtitle of host publicationSamenwerking tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Kadaster en de klankbordgroep
Place of PublicationDen Haag
PublisherKadaster
Chapter5.5
Pages56-59
Publication statusPublished - 11 Apr 2019

Cite this