De woningmarkteffecten van de woningwet

  Research output: Other contributionProfessional

  401 Downloads (Pure)

  Abstract

  Essay in opdracht van de AEDES commissie Van Bochhoven.

  De inhoud van de Woningwet uit 2015 sluit aan bij de eerder in het woonbeleid ingezette trend om sociale huurwoningen vooral te bestemmen voor huishoudens met een bescheiden inkomen en om de marktsector meer ruimte te bieden. Uiteraard heeft deze keuze consequenties voor de mogelijkheden van zowel woningvragers als woningaanbieders en kunnen er verliezers en winnaars worden aangewezen. Bij de keuze om sociale huurwoningen voornamelijk aan lage inkomens toe te wijzen is het van groot belang dat diverse eigendomssectoren op de woningmarkt goed op elkaar aansluiten en er geen huishoudens buiten de boot vallen. En het is deze afstemming die de meeste zorgen baart. In deze bijdrage wordt deze zorg in een aantal concrete effecten nader onderbouwd, waarbij stil wordt gestaan bij de gebrekkige onderbouwing van de doelgroepgrens, het gebrek aan differentiatie naar huishoudensgrootte, het niet aansluiten van de distributiecriteria/mogelijkheden in de verschillende eigendomssectoren waardoor met name middeninkomensgroepen buiten de boot vallen en het risico dat de ruimtelijke uitsortering van de diverse bevolkingsgroepen toeneemt.

  Keywords

  • woningmarkteffecten
  • woningwet

  Cite this