'Europa' werkt - werken aan ruimtelijke kwaliteit met 'Europa' als voorbeeld

PM Schrijnen

Research output: Chapter in Book/Conference proceedings/Edited volumeConference contributionProfessional

Abstract

Ruimtelijke kwaliteit ontstaat vooral door te werken aan zowel gebruikswaarde als belevingswaarde als toekomstwaarde. Eenzijdige, sectorgebonden projecten doen uit principe tekort aan deze brede opvatting van ruimtelijke kwaliteit, of het nu gaat om de aanleg van een bedrijfsterrein, de ontwikkeling van een beeldkwaliteitsplan of de invoering van een milieubepaling. Weliswaar bestaan er tal van procedures, regelingen en normen die sectorgebonden initiatieven moeten inkaderen, die voor een evenwichtige ruimtelijke kwaliteit moeten zorgen. Toch kost het vaak flinke strijd om de belangen van andere actoren in te brengen in de sectorale initiatieven. Misschien is dat onontkoombaar, maar misschien kan het beter. Dit artikel bespreekt enkele momenten uit de ontstaansgeschiedenis van 'Europa' als voorbeeld voor de aanpak van ruimtelijke opgaven. Sinds het begin van de Europese samenwerking blijkt ¿Europa¿ voor het grootste deel van de bevolking van de lidstaten en voor hun buren een overtuigend en aanlokkelijk verschijnsel. Begonnen met een zestal staten die een gezamenlijk beleid wilden vormen rond kolen en staal, zijn er nu zesentwintig lidstaten die zelfs een gemeenschappelijke grondwet nastreven. 'Europa' is dus succesvol. Bij de vorming van ¿Europa¿ zijn principes en regels gebruikt die van betekenis kunnen zijn voor de ruimtelijke planning. Achter de uitspraken van Mitterand uit 1995, maar ook achter de verklaring van Robert Schuman uit 1950 liggen inzichten, die onder andere terugkomen in theorieën over onderhandelen en leiderschap. Bij het werken aan ruimtelijke kwaliteit blijken die principes van groot nut. Ze bieden wellicht een antwoord op de Motie Lemstra over het geïntegreerd ruimt beleid, die onlangs door de voltallige Eerste Kamer is aangenomen.
Original languageUndefined/Unknown
Title of host publicationHet zichtbare Europa, Gebundelde papers PlanDag 2005
EditorsPM Schrijnen
Place of PublicationDelft
PublisherStichting Planologische Discussiedagen
Pages307-312
Number of pages6
ISBN (Print)90-808545-3-0
Publication statusPublished - 2005
EventPlandag, Leuven - Delft
Duration: 2 Jun 20052 Jun 2005

Publication series

Name
PublisherStichting Planologische Discussiedagen

Conference

ConferencePlandag, Leuven
Period2/06/052/06/05

Keywords

  • Vakpubl., Overig wet. > 3 pag

Cite this