Evaluatie van prestaties van de politie: Deel 2 van de evaluatie van de Politiewet 2012

Translated title of the contribution: Evaluation of police performance: Part 2 of the evaluation of the National Police Act 2012

Peter van Zanten, Annette de Boer, Thomas Hoppe, Flore van Rosmalen, Pascal Gemke, Hans de Bruijn

Research output: Book/ReportReportProfessional

521 Downloads (Pure)

Abstract

Met de invoering van de Politiewet 2012 (Pw2012) wilde de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) zorgen voor een effectieve, efficiënte en maatschappelijk gewaardeerde politieorganisatie, die zowel rechtstatelijk als democratisch goed is ingebed.
Artikel 74 van de Pw2012 bepaalt dat de minister van VenJ binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de wet aan de Staten-Generaal een verslag dient te sturen over de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk. Deze evaluatie wordt uitgevoerd in vier deelonderzoeken; het voorliggende onderzoek heeft betrekking op prestaties van de politie.
De centrale vraag van het onderzoek ‘prestaties’ is of de keuze voor één politie met één beheerder tot betere prestaties van de politie heeft geleid. Om die vraag te beantwoorden is goed hanteerbare, geldige en betrouwbare informatie nodig over de prestaties van de nationale politie zoals beoogd en in praktijk gebracht met de inwerkingtreding van de Pw2012.
Aangestuurd door een begeleidingscommissie hebben Berenschot en de TU Delft in de periode november 2016 – juni 2017 gezamenlijk onderzoek gedaan naar de vraag: Wat is de bijdrage van de Pw2012 aan het doelmatiger en slagvaardiger werken en beter presteren van de nationale politie?
Translated title of the contributionEvaluation of police performance: Part 2 of the evaluation of the National Police Act 2012
Original languageDutch
Place of PublicationThe Hague
PublisherWetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Commissioning bodyWetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, ministerie van Justitie en veiligheid
Number of pages162
Publication statusPublished - 2017

Keywords

  • Police
  • Policy evaluation

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Evaluation of police performance: Part 2 of the evaluation of the National Police Act 2012'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this