Monitor koopwoningmarkt: 1e kwartaal 2016 (hoofdrapport)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  21 Downloads (Pure)

  Abstract

  Om de informatie voor de lezer overzichtelijk te houden en om de betekenis van de informatie beter te kunnen interpreteren, is er gekozen voor een indeling van de publicatie naar thema’s. De achterliggende gedachte bij de gekozen thema’s is dat een feitelijke transactie op de koopwoningmarkt en de daarbij tot stand gekomen verkoopprijs sterk bepaald worden door een aantal randvoorwaarden. Allereerst moet er natuurlijk een latente vraag naar woningen bestaan (demografie) en speelt het sentiment onder de woonconsumenten (economisch klimaat) een grote rol.
  Omdat we in Nederland (nog) niet of nauwelijks de cultuur kennen van sparen voorafgaand aan het ko-pen van een woning, zijn de mogelijkheden tot het verkrijgen van een hypothecaire lening (de omvang van de leencapaciteit) van huishoudens eveneens een belangrijke voorwaarde.
  Wanneer een plan tot kopen serieuze vormen aan gaat nemen, zal het verkrijgen van een hypothecaire lening een van de eerste acties zijn. Daarmee zijn gegevens over de activiteiten op de hypotheekmarkt niet alleen informatief, maar hebben deze (waarschijnlijk) ook een voorspellende waarde ten aanzien van de activiteiten op de koopwoningmarkt op de korte termijn.
  De ontwikkeling van het aantal transacties op de koopwoningmarkt is een logisch vervolg op de voorlig-gende thema’s. Als de randvoorwaarden goed zijn, zullen transacties op de koopwoningmarkt namelijk eerder plaatsvinden, dan bij minder gunstige omstandigheden.
  Niet minder belangrijk in het nemen van een koopbeslissing is de ontwikkeling van de koopprijzen op de woningmarkt; zowel in rationele zin (is de woning financierbaar en welke woningkwaliteit is bereikbaar?), als in emotionele zin (het psychologisch effect van prijsontwikkelingen in het recente verleden). Maar de relatie tussen koopprijsontwikkeling en consumentengedrag op de koopmarktmarkt loopt ook andersom. De ontwikkeling van het aantal transacties is mede bepalend voor het prijsverloop.
  Onder aannames van te verwachte ontwikkelingen op de voorliggende thema’s kan dan een voorzichtig toekomstbeeld worden opgesteld ten aanzien van de activiteiten op de koopwoningmarkt op de korte termijn.
  Original languageDutch
  Place of PublicationDelft
  PublisherOTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving
  Number of pages47
  Publication statusPublished - May 2016

  Cite this