Monitoring getijdenturbines Oosterscheldekering: Jaarrapportage 2018

Mardik Leopold (Editor), Michaela Scholl (Editor), Merel Verbeek, Marco Gatto, Kamilla Guijt, Bram van Prooijen, Robert Jan Labeur, More Authors

Research output: Book/ReportReportScientific

Abstract

In 2015 heeft Tocardo met een consortium van bedrijven in een van de zuidelijke doorstroomopeningen van de Oosterschelde-stormvloedkering (Roompot 8) een getijdencentrale gerealiseerd, die in december van dat jaar in gebruik is genomen. Het project Oosterschelde Tidal Power (OTP) waarvan
hier verslag wordt gedaan, kent meerdere doelstellingen: de doorontwikkeling van de toegepaste technologie en het bereiken van een aanzienlijke kostenreductie. Een belangrijk onderdeel van het project is het monitoren van mogelijke omgevingseffecten op door de vergunningverlener relevant geachte natuurwaarden in de Oosterschelde en de aangrenzende Voordelta (zie Besluit vergunning Nb-wet 1998 van 16 december 2010; ref. DRZZ/2010-403). Het monitoringproject is zo opgezet dat daarmee niet alleen invulling wordt gegeven aan de vereisten vanuit de vergunning ex. de Wet natuurbescherming maar ook aan een breed vorm gegeven stakeholderproces. De aspecten die vanuit de vergunning moeten worden gemonitord zijn: effecten op de stroming en verandering in stroombeeld, vermindering getijdeamplitude en invloed op zandhonger (gevolg: afname intergetijdenareaal), aantalsontwikkeling van zeehonden en bruinvissen in het gebied, en mogelijkerwijs optredende directe
effecten op individuele dieren zoals aanvaringen met turbines. In 2017 is additioneel een analyse van zeehonden-trackdata uitgevoerd, en in 2018 door Seamarco een academic position paper opgesteld, dat als Engelstalige bijlage aan deze rapportage is toegevoegd.
Original languageDutch
Number of pages80
Publication statusPublished - 2019

Cite this