(Petro) chemische clusters en veiligheid

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

60 Downloads (Pure)

Abstract

Het programma Duurzame Veiligheid 2030 omvat verschillende initiatieven voor een nog veiligere (petro)chemische sector in Nederland. Eén van de onderdelen van dit programma heeft als doel de veiligheid in bestaande (petro)chemische clusters duurzaam en significant te verbeteren. Dit onderzoek is daar onderdeel van, en is een verkennende studie naar parameters die de veiligheid van (petro)chemische clusters en losstaande (petro) chemische bedrijven beïnvloeden. Op basis van inzicht in deze parameters kan er meer gericht ingezet worden (o.a. door overheden en bedrijven) om de veiligheid te verbeteren in zowel clusters als losstaande bedrijven. Het stimuleren van samenwerking en kennisdeling is een belangrijke parameter, zowel binnen clusters als tussen clusters, en bij niet-geclusterde bedrijven. Extra aandacht is nodig wat betreft informatie-uitwisseling over ongevalsscenario’s tussen naburige (petro)chemische bedrijven met en zonder domino-aanwijzing. Een meer proactieve en strategische samenwerking binnen clusters kan veiligheidswinst opleveren. Het inrichten van een overkoepelend clusterorgaan kan hiertoe bijdragen. Verder is het belangrijk dat een clusterbeleid verder gaat dan ruimtelijke ordening en externe veiligheid, en dat ook bijvoorbeeld toezicht en handhaving wordt ingericht vanuit deze clusterbenadering. Er dient aandacht te zijn voor zowel domino-effecten als escalatie-effecten. Ook geïntegreerde fabrieken die onder verschillende bedrijven vallen vragen een aangepaste benadering om de veiligheid te optimaliseren. Tot slot lijkt het nodig om regionale en landelijke initiatieven rond standaardisatie en uniformiteit op vlak van procesveiligheid te bevorderen, en dringt de nood aan blijvende awareness voor fysieke security (met namen anti-terreur) zich op.
Original languageEnglish
Pages (from-to)3-20
JournalTijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap
Volume33
Issue number1
Publication statusPublished - 2020

Cite this