Project-overstijgend samenwerken aan een duurzame woningcorporatievoorraad: voorbeelden en leerlessen

Research output: Book/ReportReportProfessional

85 Downloads (Pure)

Abstract

Oorspronkelijk was IEBB project 7.2 bedoeld als ondersteuning en onderbouwing van het programma De Renovatieversneller. Dit programma richt zich op de vraag-aanbodbundeling van minimaal twee corporaties en twee aanbodpartners binnen één project: oftewel een organisatie-overstijgende aanpak van de verduurzamingsopgave. Het was dan ook de bedoeling dat de nadruk in dit onderzoek zou liggen op de analyse van deze organisatie-overstijgende verduurzamingsprojecten. Dit is later door De Renovatieversneller Collectief Professioneel Opdrachtgeverschap (CPO) genoemd. Na een eerste inventarisatie (zie paragraaf 1.2) is eind 2020 besloten om de focus van het project te verleggen. De organisatie-overstijgende aanpak komt (nog) niet of nauwelijks van de grond. De bekende organisatie-overstijgende voorbeelden en initiatieven die er zijn, kregen daarnaast al veel (onderzoeks)aandacht. In de eerste plaats van de partijen die bij De Renovatieversneller betrokken zijn. Daarnaast had RVO/De Renovatieversneller Brink opdracht gegeven om begin 2021 de bestaande initiatieven nader te belichten (zie https://derenovatieversneller.nl/leerplaats). Medio 2021 is overigens besloten om tijdelijk met de Renovatieversneller te stoppen, vanwege een gebrek aan succes. Van de vier initiatieven die begin november 2020 waren ingediend, was er een te laat met de inschrijving en aanmelding. De overige drie initiatieven voldeden niet aan de voorwaarden en werden afgewezen. Wel ondersteunt De Renovatieversneller enkele initiatieven met processubsidies. Het is de bedoeling dat er een doorstart wordt gemaakt met de Renovatieversneller in 2022. De ervaringen met de eerste regeling en de geleerde lessen worden gebruikt om te komen tot een aangepaste regeling. Uit de eerste inventarisatie van voorliggend onderzoek blijkt dat er veel interessante initiatieven zijn van individuele corporaties die samen met één of meer aanbieders (aanbodketens) het onderhoud en de duurzame verbetering van hun bezit project-overstijgend aanpakken. Deze corporaties blijken vooral behoefte te hebben aan een integrale verduurzamingsaanpak van hun bezit en niet zozeer op het in engere zin energetisch verbeteren van bepaalde woningtypologieën (waarop de nadruk ligt in de Renovatieversneller). Dit onderzoek richt zich op deze project-overstijgende ontwikkelingen en initiatieven. Voordat nader ingegaan wordt op de probleemstelling en de aanpak van deze project-overstijgende initiatieven, een kort overzicht van de resultaten van de eerste inventarisatie.
Original languageDutch
Number of pages84
Publication statusPublished - 2022

Cite this