Regionale fondsen in gebruik voor gebiedsontwikkeling: Twee kanten van dezelfde medaille in beeld

Research output: Book/ReportReportProfessional

30 Downloads (Pure)

Abstract

Nederland kent een forse verstedelijkingsopgave in stedelijke regio’s binnen en buiten de Randstad. De opgave bedraagt circa 1 miljoen woningen tot 2040. Een deel daarvan zal binnenstedelijk gerealiseerd kunnen worden, maar hoe de opgave zich daadwerkelijk voltrekt zal medeafhankelijk zijn van politieke keuzes, beschikbare middelen en regionaal gedifferentieerde marktontwikkelingen. Deze verstedelijkingsopgave kan niet sectoraal benaderd worden. Ongeacht de ruimtelijke keuzes zijn er grote investeringen nodig in openbaarvervoer en andere infrastructuur om de bereikbaarheid te borgen. Daarnaast is er samenhang (ruimtelijk en functioneel) tussen wonen, werken en maatschappelijke opgaven als de klimaatadaptatie, de energietransitie en verschuivingen naar een meer circulaire economie.

Deze samenhangende opgave vergt forse investeringen, zowel van publieke als private en maatschappelijke partijen. Die investeringen voegen als het goed is waarde toe en binden partijen in een gezamenlijk perspectief. Die constatering is op zichzelf van alle tijden. Nieuw is dat het speelveld complexer is door de genoemde samenhang tussen de opgaven, waardoor o.a. meer partijen nodig zijn om tot de gewenste oplossingen te komen.
Original languageDutch
PublisherDelft University of Technology
Commissioning bodyMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Number of pages29
Publication statusPublished - 2020

Cite this