Positief ontwerpen

Research output: Chapter in Book/Conference proceedings/Edited volumeChapterScientific

427 Downloads (Pure)

Abstract

Een kernvraag in de positieve psychologie is hoe welbevinden doelbewust kan worden versterkt. Naast het ontwikkelen van kennis representeert die vraag ook de ambitie om mensen effectief te ondersteunen bij hun streven naar welbevinden. Een veelgenoemde kerntaak van positieve psychologen is dan ook het ontwikkelen van positief-psychologische interventies, en het bedenken, ontwikkelen, testen en implementeren van zulke interventies valt onder de noemer ‘ontwerpen’. Bij het woord ‘ontwerper’ denkt u wellicht aan iemand die producten ontwerpt, of iets anders tastbaars, zoals gebouwen, kleding of apps, of aan mensen met een ontwerpopleiding die creativiteit tot hun beroep hebben gemaakt. Maar uiteindelijk zijn we allemaal ontwerpers. Het creëren van elke interventie – of het nu gaat om een wet, een organisatiestructuur, een beleidsmaatregel, een lesprogramma, een therapievorm of een individueel coachingsprogramma – vereist creativiteit, vindingrijkheid en ontwerpvaardigheden. Kortom, ook u bent een ontwerper. In dit hoofdstuk bespreken we ontwerpen als een gestructureerde en systematische activiteit in relatie tot de positieve psychologie. Hiertoe behandelen we twee kernvragen, die zijn gebaseerd op wederkerige interacties tussen de kennisdomeinen ‘ontwerpdiscipline’ en ‘positieve psychologie’ (zie figuur 9.1).
Original languageEnglish
Title of host publicationHandboek positieve psychologie
Subtitle of host publicationTheorie, onderzoek, en interventies
EditorsE. Bohlmeijer, N. Jacobs, J.A. Walburg, G. Westerhof
PublisherBoom
Pages173-191
Number of pages19
ISBN (Electronic)9789024433445
Publication statusPublished - 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Positief ontwerpen'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this